VIRTUALNO-INTERAKTIVNA MAPA BIH

loading map - please wait...

Muzej Sarajeva: 43.857910, 18.428890
Džamija Ferhadija: 43.859001, 18.427087
Saborna Crkva Presvete Bogorodice: 43.858134, 18.425038
Akademija Brezar: 43.858753, 18.426846
Despića Kuća: 43.857517, 18.427382
Crkva Svetih Arhanđela Mihaila i Gavrila: 43.860277, 18.430027
Brusa Bezistan: 43.858939, 18.430665
Aškenaška Sinagoga: 43.856370, 18.424791
Bravadžiluk Halači 40: 43.858889, 18.432505
Bravadžiluk Halači 38: 43.858900, 18.432274
Bravadžiluk Halači 36: 43.858912, 18.432114
Bravadžiluk Halači 5: 43.858923, 18.431534
Bravadžiluk Halači 1: 43.858920, 18.431363
Baščaršija: 43.859020, 18.430869
Baščaršija 01: 43.859148, 18.430949
Sarači 01: 43.859248, 18.430815
Ferhadija 02: 43.858954, 18.425515
Ferhadija 03: 43.859152, 18.426980
Latinska Ćuprija: 43.857477, 18.428911
Slastičarna: 43.859306, 18.430789
Čevabdžinica: 43.858517, 18.430198
Bezistan: 43.859101, 18.428010
Zelenih Beretki 01: 43.858161, 18.427151
Despićeva 8: 43.857867, 18.427189
Gazi Husrevbegova 01: 43.859511, 18.428224
Gazi Husrev-begova Biblioteka 01: 43.859515, 18.428530
Gazi Husrev-begova Biblioteka 02: 43.859624, 18.428407
Ferhadija 04: 43.859241, 18.427988
Gazi Husrevbegova 02: 43.858575, 18.428240
Zelenih Beretki 02: 43.858258, 18.427951
Bezistan Most: 43.858479, 18.427897
Vladislava Skarića 01: 43.858734, 18.426905
Baščaršija 01: 43.859546, 18.431169
Baščaršija 02: 43.859743, 18.431341
Baščaršija 03: 43.859809, 18.431475
Baščaršija 04: 43.859770, 18.431202
Baščaršija 05: 43.859658, 18.431212
Obala Kulina Bana: 43.856487, 18.423745
Piano Lounge Bar, Sarajevo: 43.858482, 18.425585
Štrosmajerova 1: 43.858359, 18.425714
Bezistan 02: 43.858421, 18.428096

Radni2

Radni4

Radni7

Radni5

Radni3

Radni1

Radni6

Radni