VIRTUALNO-INTERAKTIVNA MAPA BIH

loading map - please wait...

Aerodrom, Laktaši: 44.934182, 17.303896
Osnovna škola \'Mladen Stojanović\', Laktaši: 44.913414, 17.305709
Opština, Laktaši: 44.907103, 17.303225
Biblioteka \'Veselin Masleša\', Laktaši: 44.907436, 17.303448
Dom zdravlja, Laktaši: 44.906279, 17.303730
Centar Javne bezbijednosti, Laktaši: 44.905796, 17.301533
Laktasi Magistrala 01: 44.905325, 17.300334
Laktasi Magistrala 02: 44.905564, 17.300752
Laktasi Magistrala 03: 44.906020, 17.301224
Laktasi Magistrala 04: 44.906416, 17.301621
Laktasi Magistrala 05: 44.907464, 17.302630
Laktasi 01: 44.907308, 17.302582
Laktasi Magistrala 06: 44.906985, 17.302201
Nemanjina 6: 44.906096, 17.303156
Nemanjina 4: 44.906484, 17.302952
Nemanjina 01: 44.906507, 17.302458
Laktasi Magistrala 07: 44.906636, 17.301836
Balneum 01: 44.908148, 17.298864
Balneum 02: 44.908270, 17.298628

Radni2

Radni4

Radni7

Radni5

Radni3

Radni1

Radni6

Radni