VIRTUALNO-INTERAKTIVNA MAPA BIH

loading map - please wait...

Biblioteka grada Sarajeva Odjeljenje 12: 43.856259, 18.413076
BH Pošta: 43.856767, 18.419703
Narodno Pozorište: 43.856672, 18.420736
Bosanski Kulturni Centar: 43.857059, 18.422098
Sarajevo City Center: 43.855535, 18.407743
Alta Shopping Center: 43.856216, 18.405973
BBI Centar: 43.858481, 18.416664
Zemaljski Muzej: 43.855102, 18.402647
Crkva Sv. Josipa: 43.856223, 18.406922
Filozofski Fakultet: 43.855156, 18.404267
Hyundai Auto Salon: 43.879281, 18.400362
Akademija Likovnih Umjetnosti: 43.855976, 18.417774
Art Depo Ars Aevi: 43.854877, 18.414448
Bio Tours LCC: 43.856259, 18.413076
Zmaja od Bosne 3: 43.855314, 18.402604
Halida Kajtaza: 43.862053, 18.401327
Trg Karla Paržika: 43.855949, 18.406928
BT Telekom Prezentacija 01: 43.854475, 18.403409
BH Telekom Prezentacija 02: 43.854556, 18.403258
BH Telekom Prezentacija 03: 43.854641, 18.403092
BH Telekom Prezentacija 04: 43.854417, 18.403076
BH Telekom Prezentacija 05: 43.854545, 18.402872
BH Telekom Prezentacija 06: 43.854398, 18.402700
BH Telekom Prezentacija 07: 43.854665, 18.402658
Maršala Tita 01: 43.858711, 18.421674
Raskrsnica Zmaja od Bosne i Franje Račkog: 43.855318, 18.403484
Zmaja od Bosne 1: 43.855403, 18.404213
Raskrsnica Zmaja od Bosne i Vrbanja: 43.855496, 18.406756
Zmaja od Bosne 02: 43.855968, 18.405865
Trg Djece Sarajeva 01: 43.858684, 18.416889
Trg Djece Sarajeva 02: 43.858715, 18.416321
Ferhadija 01: 43.858622, 18.423337
Trg BiH 01: 43.855512, 18.406155
Vrbanja 01: 43.855519, 18.406616
Vrbanja 02: 43.854982, 18.406670
Zmaja od Bosne 04: 43.855736, 18.406971
Raskrsnica Zmaja od Bosne i Fra Anđela Zvizdovića: 43.855918, 18.406525
Zmaja od Bosne 05: 43.855895, 18.405865
Fra Anđela Zvizdovića 01: 43.856463, 18.406713
Obala Maka Dizdara 01: 43.856042, 18.417683
Festina Lente: 43.856231, 18.417619
Obala Kulina Bana 01: 43.856394, 18.417571
KSC Skenderija: 43.854769, 18.413944

Radni2

Radni4

Radni7

Radni5

Radni3

Radni1

Radni6

Radni