VIRTUALNO-INTERAKTIVNA MAPA BIH

Metalprom NB, Derventa

Proizvodnja utovarnih rampi (mobilne, fiksne, mini rampe i dr.)

OSNOVNE INFORMACIJE
Naziv: Metalprom NB Telefon: +387 53 485 733
Ime vlasnika: Petrislav Oro Mob: +387 65 532 115
Adresa: Donji Kalenderovci 12 Mob 2: +387 65 333 795
Mjesto: Donji Kalendedrovci E-mail: [email protected]
Opština: 74400 Derventa Web adresa: www.metalpromnb.com
 

O nama

Privatno preduzeće “METALPROM NB” d.o.o. je osnovao gosp. Petrislav Oro prvog marta 2005. godine. Osnovna djelatnost ovog privatnog preduzeća jeste proizvodnja metalnih konstrukcija za građevinarstvo, proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elementata kao i osnovni mašinski radovi vezani za ovu djelatnost. Prije svega treba napomenuti da je vlasnik ovog preduzeća gosp. Petrislav Oro i prije registrovanja ove firme bio uspješan preduzetnik. Naime i prije ragistracije ove firme on je od 2001. godine imao registrovanu samostalnu zanatsku radnju (szr) »METALPROM«.
Vrsta djelatnosti sa kojom se bavila ova samostalna zanatska radnja slična je djelatnostima današnjeg društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) METALPROM NB.
Preregistracija iz S.Z.R. u D.O.O. je bila, može se slobodno reći, logičan slijed događaja. Naime, mogućnosti koje je pružala samostalna zanatska radnja nisu više bile dovoljne tj. nisu mogle pratiti ambicije i planove za budućnost koje je gosp. Petrislav Oro imao. Ovde treba da napomenemo da je poslovanje SZR METALPROM bilo veoma dobro u datim okolnostima cijeli vijek postojanja, tj. od osnivanja pa sve do preregistracije u METALPROM NB d.o.o.
Uspješno poslovanje samostalne zanatske radnje je i bio jedan od osnovnih elemenata koji su doveli do stvaranja vizije za budućnost i stvaranja firme METALPROM NB d.o.o. Derventa. Pored ovoga još su neki faktori uticali na stvaranje novog preduzeća a to su prije svega povećanje poslovnih aktivnosti i povećanje obima poslovanja a sve to radi efikasnijeg nastupa kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, te radi veće konkurentnosti proizvoda iz proizvodnog asortimana. Tu je od presudne važnosti bilo iskustvo koje se sticalo tokom rada u okviru SZR »METALPROM«. Proizvodni program je, kako smo već naveli, uglavnom baziran na preradi metala, opreme za građevinarstvo, spojnice za građevinske podupirače i sl. Ubrzo nakon registracije firme kao društva sa ograničenom odgovornošću otvara se još jedan poslovni pogon, tako da preduzeće danas vrši proizvodnju u dva poslovna pogona. Od dana osnivanja pa sve do danas preduzeće nastoji da kvalitetnim pristupom poslu u svim segmentima omogući sebi dugotrajan opstanak na tržištu. To u današnjim uslovima nije niti malo jednostavno. Stoga je neophodno i u buduće što bolje i tačnije “osluškivati” tržište jer je samo na taj način moguć rast i razvoj preduzeća u budućnosti.
METALPROM NB d.o.o. danas ima stabilnu poziciju na tržištu na kojem posluje i svojim nastupom i kvalitetom je već postalo prepoznatljivo kod kupaca. Bitno je napomenuti da pored kupaca u zemlji, znatan dio svoje proizvodnje preduzeće plasira i na inostranom tržištu. To je još jedna potvrda o kvalitetu proizvoda koje nudi preduzeće METALPROM NB Derventa. Preduzeće je od sredine 2007 godine ušlo u još jedan značajan projekat, a to je uvođenje ISO standarda 9001 i 2000. Završetak ovog projekta i sama certifikacija planirana je bila do kraja 2008 godine što je i ostvareno. Nakon ovoga preduzeće ima još veće mogućnosti za nastup na inostranim i domaćim tržištima kao i dokaz kvaliteta za svoje proizvode. U globalnoj Evropskoj tržišnoj privredi tokovi su takvi da proizvodna preduzeća i ne mogu nastupati na tržištu bez ovakvih (određenih) sertifikata. Stoga i u našoj bližoj budućnosti bez ovakvih potvrda neće niti biti moguće nastupati na tržištima te stoga još više dolazi do izražaja značaj ovoga procesa sertifikacije proizvodnje.
Kao što smo već rekli od dana osnivanja pa sve do danas preduzeće je zahvaljujući kvalitetnom rukovodstvu, efikasnom radnom snagom i prije svega kvalitetnim proizvodom uspjelo da u svakoj poslovnoj godini posluje pozitivno.

Ponuda i usluge

Galerija

Lokacija

loading map - please wait...

Metalprom NB 44.938856, 17.841110 Metalprom NB d.o.o. Donji Kalenderovci 12 74400 Derventa Tel: 053/485-733 Mob: 065/532-115; 065/333-795 www.metalpromnb.com
 
 

Komentariši

Radni2

Radni4

Radni7

Radni5

Radni3

Radni1

Radni6

Radni