VIRTUALNO-INTERAKTIVNA MAPA BIH

Kulturni centar Banjaluka

Banjaluka centri

OSNOVNE INFORMACIJE
 GOGA-6 Naziv: Banjaluka centri Telefon: +387 51 466 769
Ime vlasnika: Fax: +387 51
Adresa: Skendera Kulenovića 67 Mob: +387 65 892 315
Mjesto: Banjaluka E-mail: [email protected]
Opština: 78000 Banjaluka Web adresa: www.banjalukacentri.com
 

O nama

“MIS” Banjaluka
Centar za edukaciju i rad sa djecom i omladinom „MIS„ Banjaluka je registrovan kao Udruženje građana i upisan je u registar omladinskih organizacija u gradu Banjaluka i u Ministarstvu  porodice, omladine i sporta. Predsjednik Udruženja je Sunčica Laguza, koja je i Predsjednik Nezavisne asocijacije mažoret klubova BiH.

„Primera MLLL„ Banjaluka
Centar za kulturne i promotivne djelatnosti „Primera MLLL„ Banjaluka je registrovan kao Udruženje građana i upisan je u registar udruženja za mlade u gradu Banjaluka i u Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Predsjednik Udruženja je  Milenko Lakić. 

„ART centar  Banjaluka”
Na osnovu Odluka Skupštine Centra za edukaciju i rad sa djecom i omladinom  „MIS„ Banjaluka i Centra za kulturne i promotivne djelatnosti „ Primera MLLL „ Banjaluka, u sjedištu Udruženja, u ulici Skendera Kulenovića 67 u Banjaluci, osnovan je  „ART centar  Banjaluka,  u okviru koga će aktivno raditi „ART Galerija„ i „ART Kutak„

Kao organizatori mnogobrojnih kulturnih manifestacija  često smo se susretali sa umjetnicima različitih profila koji nisu imali adekvatan prostor za prezentaciju svojih radova medijima i građanstvu. Zbog toga smo 6. oktobra 2014. godine otvorili „ ART centar Banjaluka „ koji će omogućiti prezentaciju radova  svih kreativnih vidova umjetnosti ( likovni radovi, foto radovi, grafički dizajn, dizajn enterijera, industrijski dizajn, urbanizam i arhitektura, inovacije …).

Radi se radovima već afirmisanih umjetnika  i mladih talenata koji će se prezentovati kroz kolektivne i/ili samostalne izložbe, odnosno o radovima učenika srednjih škola i studenata akademija umjetnosti i fakulteta koji će biti prezentovani kroz njihove kolektivne izložbe.

 Osnovni cilj osnivanja  “ART centra Banjaluka“ je da se unaprijedi kulturno stvaralaštvo i primjenjena umjetnost  grada Banjaluka, RS-BiH i zemalja regiona i da se na taj način doprinese opštem interesu zajednice, očuvanju kulturne baštine, promociji nacionalne kulture i kulturnih različitosti, interkulturalnosti, razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje. Organizacijom samostalnih i kolektivnih izložbi  uključićemo se u mrežu umjetnika i stručnjaka različitih profila iz zemlje i regiona  i raditi na promovisanju njihovih kreativnih potencijala na svim nivoima djelovanja.

 „ ART centar Banjaluka „ se prostire na 60 m²

Ponuda i usluge

ART Centar Banja Luka

  • Izložbe-promocije
  • Edukativne radionice
  • Mreže
  • Konkursi
  • Kolonije

Galerija

Lokacija

ART Centar, Banja Luka

loading map - please wait...

ART Centar, Banja Luka 44.762920, 17.184345 Kulturni centar Skendera Kulenovića 67 Tel: 051 466 769 www.banjalukacentri.com
 

Virtual 360°

Komentariši

Radni2

Radni4

Radni7

Radni5

Radni3

Radni1

Radni6

Radni